Het beheer van uw persoonsgegevens (RGPD)

Persoonsgegevens die worden verzameld bij een contact- of informatieverzoek, herinneringen of sollicitaties via de website https://www.basedeloisirsmansigne.fr die gehost wordt op servers van OVH, vallen niet onder gegevensverwerking die wordt gemeld bij de ‘Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;

Deze gegevens worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de site https://www.basedeloisirsmansigne.fr Communauté de Communes Sud Sarthe, en is de enige persoon die gegevens uit contactverzoeken en commerciële verzoeken ontvangt, zodat hij de gebruikers kan antwoorden en een becijferd verkoopvoorstel kan opstellen op de rechtsgrondslag uitvoering van een contract. Gegevens uit sollicitaties worden door de Gemeenschap van gemeenten Sud Sarthe verwerkt om sollicitatiebrieven te kunnen beantwoorden.

De gegevens worden nooit voor andere, niet geplande doeleinden gebruikt, en worden niet doorgegeven aan partners, tenzij de eigenaar van de gegevens daarmee instemt. Zonder medeweten van de betrokken persoon wordt geen andere persoonlijke informatie verzameld dan die welke in dit verband wordt gevraagd. De gegevens kunnen ook worden gekopiëerd om een klantenbestand te voeden dat wordt gemeld bij de ‘Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés’.

De gebruiker van de website wordt erop gewezen dat de uitvoering van een overeenkomst inzake de verkoop van een dienst afhankelijk is van de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens. Gebruikers die een verkoopovereenkomst willen sluiten met de website https://www.basedeloisirsmansigne.fr dienen zich ervan bewust te zijn dat, indien zij deze gegevens niet verstrekken, het niet mogelijk is om het contractuele proces voort te zetten.

  • Bovendien worden de verzamelde gegevens bewaard :
  • voor klanten: voor de gehele duur van de commerciële relatie. Zij zullen na beëindiging van deze commerciële relatie nog maximaal 3 jaar worden bewaard voor prospectiedoeleinden.
  • voor potentiële klanten: maximaal 3 jaar vanaf de datum waarop zij door de voor de verwerking verantwoordelijke persoon zijn verzameld of vanaf het laatste contact met de prospect.
  • voor sollicitanten (sollicitatie of stage): maximaal 3 jaar vanaf het moment dat zij door de voor de verwerking verantwoordelijke zijn verzameld of vanaf het laatste contact met de sollicitant.
  • De gegevens die via de verwerking van persoonsgegevens op deze site worden verzameld, worden niet buiten de Europese Unie gebracht.

Ook wordt bij de gegevens die via de site worden verwerkt voortdurend gelet op de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan. Behalve via een HTTPS-website is toegang tot de back-office van de site mogelijk via logins en complexe wachtwoorden met een sterke beveiliging, alsmede dmv een tweestaps authenticatiebeveiliging. Hetzelfde geldt voor de e-mail box die de persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten bevat (OVH). Ook is de website https://www.basedeloisirsmansigne.fr uitgerust met talrijke beveiligingsmodules om kwaadwillige indringers en datalekken te voorkomen.

De gebruiker van deze site of de klant kan echter te allen tijde een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), de Franse toezichthoudende autoriteit.

Ten slotte heeft de gebruiker van deze sites, overeenkomstig de artikelen 15 en volgende van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van de hem betreffende gegevens, alsmede het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens door de website https://www.basedeloisirsmansigne.fr via de pagina https://www.basedeloisirsmansigne.fr/exercez-vos-droits/.

 

Onze partners

09e367_a2f2e78601b84ad7892259eecea4038f~mv2

ferme d'animation du long réage

chateau-du-lude_ter-pays-de-la-loire_logo_272x194px_tcm67-250453_tcm67-250473_272x194

radio-prevert-1024x696

contactm

index

camping-qualite