Wettelijke vermeldingen

(Wet n° 2004-575 van 21/06/2004, genaamd «Pour la confiance dans l’économie numérique» Wet voor Vertrouwen in de digitale economie ")

De website https://www.basedeloisirsmansigne.fr is de officiële site van "la Communauté de Communes Sud Sarthe" ter promotie van het recreatiegebied

Eigenaar van de website:
La Communauté de Communes Sud Sarthe

Adres : Hoofdkantoor
5, Rue des écoles
72800 Aubigné-Racan

De volledige inhoud van deze site (teksten, foto’s en andere afbeeldingen) is het exclusieve eigendom van 'Communauté de Communes Sud Sarthe’ of van derden die de Communauté toestemming hebben verleend om ze te gebruiken.

'La Communauté de Communes Sud Sarthe’ behoudt zich het recht voor de inhoud en/of de wettelijke vermeldingen op haar site te allen tijde te wijzigen, indien dit noodzakelijk is..

Directeur publicatie :
De heer François Boussard, in zijn hoedanigheid van voorzitter van ‘La Communauté de Communes Sud Sarthe’.

Verantwoording :
La Communauté de Communes Sud Sarthe’ stelt alles in het werk om betrouwbare, zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken en om haar website regelmatig bij te werken..

De informatie op de site is echter niet volledig en wordt slechts ter indicatie gegeven en is derhalve te allen tijde aan wijzigingen onderhevig.

In geval de gebruiker van de site een onnauwkeurigheid of nalatigheid vaststelt, kan hij dit melden via een e-mail aan ‘Communauté de Communes Sud Sarthe accueil@comcomsudsarthe.fr

La Communauté des Communes’ kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van deze informatie, noch voor directe of indirecte schade die eruit zou kunnen voortvloeien.

Ontwerp website:

2019-PC01-logo-comdelacom-carre-quadri-01_pt
Création La Com de la Com
SARL au capital de 1000 euros
RCS du Mans N° 881 838 197
3 avenue René Laennec
72000 Le Mans Frankrijk
NAF : 7021Z
Telefoon: : 02 43 42 99 80
Webmaster : Jason Métivier
www.lacomdelacom.com / www.lacomdelacom.fr

Hosting :
OVH - Roubaix

Auteursrecht en Intellectueel Eigendomsrecht:
De website van de ‘Communauté des Communes’ valt onder de wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht.

De rechten voor publicatie en reproductie van de inhoud van deze site (teksten, foto’s en andere afbeeldingen) zijn voorbehouden aan de ‘Communauté des Communes Sud Sarthe’.

Reproductie, publicatie, wijziging of aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van deze site zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘Communauté des Communes Sud Sarthe’ is bijgevolg verboden.

Voor vragen over het eventuele gebruik van bepaalde elementen van de site kunt u contact opnemen via : accueil@comcomsudsarthe.fr

PBij verzuim is de dader in overtreding en kan aansprakelijk gesteld kan worden.

Beeldrecht:
Overeenkomstig de bepalingen betreffende beeldrechten kan elk persoon, (geen rechtspersoon) die op een foto staat en geen toestemming heeft gegeven voor publicatie op de website van ‘Communauté de Communes Sud Sarthe / Base de loisirs’ een verzoek tot verwijdering indienen per e-mail aanaccueil@comcomsudsarthe.fr

Hyperlinks naar sites van derden:
Het is niet toegestaan inkomende hyperlinks die toegang geven tot de site van ‘Communauté de Communes Sud Sarthe / Base de loisir’ op een andere site te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de gemeenschap.

U kunt een verzoek tot plaatsing van zo’n link indienen bij accueil@comcomsudsarthe.fr

La Communauté de Communes Sud Sarthe’ behoudt zich het recht voor de plaatsing van een link te accepteren of te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Plaatsing wordt in elk geval geweigerd indien het gaat om een site die informatie verspreidt die in strijd is met de wet, de goede zeden en de openbare orde, of polemisch of extremistisch van aard is, een pornografisch of pedopornografisch karakter heeft, racistisch of xenofoob is, of in bredere zin een site waar het publiek aanstoot aan kan nemen.

Uitgaande links op de site van ‘Communauté de Communes Sud Sarthe / Base de Loisirs’ geven gebruikers toegang tot externe websites waar ‘Communauté de Communes Sud Sarthe’ echter geen invloed op kan uitoefenen.

De Communauté kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die uit de ‘content’ van deze sites of externe bronnen kan voortvloeien.

Cookies :
Bij het bezoeken van deze site worden automatisch cookies geplaatst in de browser van de gebruiker (deze cookies kunnen de gebruiker niet identificeren als persoon, maar worden gebruikt om het surfgedrag vast te leggen).

Er worden dan automatisch anonieme gegevens verzameld veelal voor statistische doeleinden over het surfgedrag van de gebruiker van de site van la Communauté de Communes Sud Sarthe / Base de Loisirs.

Gebruikers worden in kennis gesteld van het plaatsen van deze cookies, van de mogelijkheid ze te weigeren en dat, het uitschakelen van cookies kan betekenen dat niet alle functionaliteiten van de functioneren.

Overigens is het ook mogelijk om cookies te weigeren door uw browser in te stellen.

Privacy en Gegevensbescherming
(Wet n° 78-17 van 6 januari 1978, genaamd «Informatique et libertés» herzien, en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, genaamd « Algemene Verordening Gegevensbescherming » of AVG).

Bij uw inschrijving (bijv. bij gebruik van een contactformulier, inschrijving voor een nieuwsbrief etc) verzamelen we uw naam, voornaam, emailgegevens en uw telefoonnummer.
Aangezien u zelf deze gegevens aan ons doorgeeft, is uw toestemming de juridische grondslag voor verwerking ervan.
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk en wordt gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking ervan.
Ze worden bewaard zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst(en) te kunnen verlenen.

De volgende personen hebben toegang tot deze gegevens : Uitsluitend de personen die bevoegd zijn om aan uw verzoek te voldoen,

En eventueel (externe) dienstverleners/medewerkers die zich er uitdrukkelijk toe hebben verbonden de voorschriften na te leven.
De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.
De ‘Communauté de Communes Sud Sarthe’ stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en zal elk ernstig incident dat gevolgen heeft voor de vertrouwelijkheid van de bewaarde gegevens melden.

Conform de AVG heeft u :
het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens recht om de verwerking te beperken of er bezwaar tegen te maken Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons dan schriftelijk te contacteren onder bijvoeging van een identiteitsbewijs op het volgende adres

Communauté de Communes Sud Sarthe 5, Rue des écoles
72800 Aubigné-Racan
Frankrijk
Adresgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking :
Mr François Boussard
Président de la Communauté de Communes Sud Sarthe
Communauté de Communes Sud Sarthe
5, Rue des écoles
72800 Aubigné-Racan
Frankrijk
+33 (0) 2 85 29 12 00
accueil@comcomsudsarthe.fr

Adresgegevens van de functionaris gegevensbescherming :
ATESART
Agence des Territoires de la Sarthe
Département de la Sarthe
Hôtel du Département
38, Avenue François Mitterrand
72072 Le Mans Cedex 9
Frankrijk
donneesperso@sarthe.fr
Registratienummer bij CNIL: 37982
Tevens heeft u de mogelijkheid indien u dat noodzakelijk acht om aangifte te doen bij de CNIL.
Alle gebruikers van de site https://www.basedeloisirsmansigne.fr erkennen bovenstaande wettelijke vermeldingen te hebben gelezen en aanvaard.

 

Onze partners

09e367_a2f2e78601b84ad7892259eecea4038f~mv2

ferme d'animation du long réage

chateau-du-lude_ter-pays-de-la-loire_logo_272x194px_tcm67-250453_tcm67-250473_272x194

radio-prevert-1024x696

contactm

index

camping-qualite